Ulica Ciasna

Najwęższa uliczka w mieście o szerokości wynoszącej 3 m, która kiedyś prowadziła w stronę zamku krzyżackiego, a dziś w stronę jego ruin. Ciekawą perspektywę tworzą wzmocnienia znajdujące się przy końcu ulicy. Ich zadaniem jest wzmocnienie ścian zabytkowych spichlerzy, aby się na siebie nie przewróciły

Legenda
Pewnego razu na ulicy spotkali się kominiarz oraz młynarz. Obaj dobrze znani w mieście zarówno z dobrze wykonywanej pracy, ale też ze sporych gabarytów i trudnych, upartych charakterów. Spotkanie nie przebiegało w pokojowej atmosferze. Każdy uważał, że to właśnie on ma pierwszeństwo. Początkowe pyskówki doprowadziły do regularnej bójki, co skutkowało obrażeniami obu jegomościów. Cała sprawa skończyła się procesem. Biedny sędzia i ławnicy toruńscy tylko za głowy się łapali nie wiedząc, co począć by konflikt ten się skończył. Sędziemu przypomniało się pewne przysłowie, które wykorzystał w swoim wyroku. Powiedział:” Widać czarno na biały, iż to kominiarz pierwszy zaczął, ponieważ ubranie młynarza całe kominiarską sadzą ubrudzone! Dodatkowo obu zakazuje się korzystania z ulicy Ciasnej!”