KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA

Budowę obecnego kościoła, jako fary nowomiejskiej, rozpoczęto w 1309 r. przy wschodnim narożu rynku. Wcześniej w tym miejscu stała inna świątynia, wybudowana po lokacji Nowego Miasta, najpewniej zniszczona przez pożar.
W 1345 r. przy kościele osiedliły się cysterki, które po połączeniu się z zakonem benedyktynek, sprawowały nad nim opiekę aż do okresu reformacji. Istniała przy nim szkoła parafialna i szpital. W 1557 r. kościół trafił w ręce protestantów i znajdował się w nich przez ponad wiek, po czym został zwrócony benedyktynkom.
Świątynia, mimo iż nieco mniejsza od kościołów staromiejskich, uznawana jest przez wielu za najpiękniejszą w Toruniu i jedną z najwspanialszych gotyckich budowli w Polsce. Zbudowana w formie bazyliki, z zastosowaniem łuków odporowych (niemal niewidocznych po dobudowaniu kaplic), nawiązuje w największym stopniu do projektów zachodnioeuropejskich. W średniowieczu została kilkakrotnie uszkodzona przez pożar.
Warto zagłębić się w historię tej świątyni i dać sobie trochę czasu na podziwianie jej wspaniałych polichromii i zabytków najwyższej klasy oraz na poznanie wielu tajemnic i ciekawostek z nią związanych. Gorąco polecamy.

Comments are closed.