DWÓR ARTUSA

Obecny, wybudowany w 1891 r., to w rzeczywistości już trzeci Dwór Artusa stojący w tym miejscu. Średniowieczny budynek, choć mniejszy od obecnego, był niezwykle efektownie zdobiony. Jego frontowa ściana udekorowana była herbami miast hanzeatyckich, a także wizerunkami oraz figurami królów polskich. Niestety budynek nie przetrwał próby czasu i musiał zostać rozebrany na początku XIX w.

Przede wszystkim należy wyjaśnić czym był Dwór Artusa w średniowieczu. Była to siedziba bractw kupieckich – ekskluzywnych stowarzyszeń, które skupiały w swych szeregach miejską elitę. Najbardziej prestiżowe było bractwo św. Jerzego, ale swe ławy miały także bractwa Mariackie i św. Rajnolda. Dwór Artusa to miejsce spotkań towarzyskich, ale także robienia interesów i wymiany informacji. Zasady funkcjonowania Dworu oraz zachowania odwiedzających regulował specjalny statut.

Od powstania do chwili obecnej toruński Dwór Artusa był świadkiem ważnych wydarzeń i pełnił wiele funkcji. Przede wszystkim był miejscem podpisania II pokoju toruńskiego (1466 r.), oprócz tego wielokrotnie odwiedzali go królowie przebywający w Toruniu. W XVIII w. odprawiano w nim nabożeństwa protestanckie i prawosławne. Budynek istniejący w latach 1826-1889 był siedzibą teatru miejskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym gościł m.in. Józefa Hallera, Józefa Piłsudskiego, Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Po drugiej wojnie światowej Dwór Artusa należał do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – działał tu m.in. klub studencki Od Nowa, w którym pierwsze kroki stawiał legendarny zespół Republika.

Comments are closed.