Krzywa Wieża

Jest to baszta, czyli wieża warowna służąca strażnikom miejskim za punkt obserwacji i stanowisko obrony. Wzniesiona została w kształcie zbliżonym do litery U i kiedyś posiadała tylko trzy ściany, a od strony miasta była otwartą przestrzenią. Do dziś na tych murach zachowały się zdobienia typowe dla epoki gotyku. W XVIII w. podjęto decyzję o zaadaptowaniu Krzywej Wieży na karcer, czyli więzienie. Z tego też powodu dobudowano czwartą ścianę od strony miasta, wyróżniającą się swoją formą, gdyż jest to pruski mur. Jak to się stało, że Krzywa Wieża jest krzywa?

 

Legenda:

Było to dawno dawno temu kiedy w Toruniu panowali Krzyżacy. Jako, że byli to członkowie zakonu rycerskiego, musieli przestrzegać panujących w nim zasad. Jedną z nich był zakaz spotykania się z kobietami. Lecz jeden z rycerzy krzyżackich imieniem Hugon, poznawszy wyjątkowo piękną mieszczkę toruńską Barbarę, zakochał się bez pamięci…Cóż… serce nie sługa, więc złamał tę ważną zasadę. Mieszczka i Krzyżak spotykali się w zaułkach miasta, póki nie zobaczyli ich mieszczanie. Stwierdziwszy, że postępowanie zakochanych jest gorszące, postanowili donieść na nich radzie miasta i komturowi toruńskiego zakonu krzyżackiego. Odbył się proces, w trakcie którego stwierdzono winę obojga, dlatego zarówno Barbara jak i Hugon musieli ponieść karę. Niewiastę skazano na pięćdziesiąt batów i wywieziono do zakonu do Chełmna, gdzie miała spędzić resztę życia. Zaś krzyżak miał wybudować krzywą wieżę, tak jak krzywe było jego sumienie, czyli postępowanie. Budował i budował przez wiele dziesięcioleci, kiedy stawiał ostatnią cegłę, z wycieńczenia i przepracowania zakończył żywot. W tym samym czasie Barbarę, która przebywała w Chełmnie mocno zakuło serce i pękło po stracie ukochanego. Smutna to historyja lecz uczy, że gdy postępować będziemy prawie i względem zasad moralnych to żadna kara ni zatrata nas nie spotka.

 

Toruńska krzywa wieża ma magiczne właściwości. Dzięki niej, każdy może sprawdzić swoje sumienie. Z legendami rożnie bywa, trochę w nich prawdy, a trochę nie. Krzywa wieża nie od początku była pochylona. Stało się to z czasem, gdyż samo miasto Toruń powstało na piaszczystych glebach, a w przypadku krzywej wieży mamy jeszcze teren podmokły. Baszta jest wysoka na 15 m i pochylona pod kątem ok. 5 stopni.

 

CIEKAWOSTKA:

Jest też historia, która opowiada losy pewnego więźnia.Warunki karceru, a także niechęć dłuższego w nim przebywania doprowadziły mężczyznę do podjęcia decyzji o ucieczce. Jedynym niepilnowanym wyjściem z więzienia była bardzo mała dobudówka, która znajduje się od strony dzisiejszego hotelu Bulwar. W czasach średniowiecznych pełniła funkcję strzelnicy, a później została przekształcona na toaletę. Tak więc w 1742 r. zdesperowany skazaniec nie znajdując innego rozwiązania swojej sytuacji, postanowił zbiec właśnie przez ten otwór, co mu się zresztą udało. Władze miasta Torunia, by uniknąć podobnych ewakuacji, resztę więźniów zakwaterowały w areszcie odwachu miejskiego, czyli siedzibie straży miejskiej.