Ulica Mostowa

Jedna z najstarszych ulic Torunia, która swym zasięgiem obejmuje obszar od Bramy Mostowej do ulicy Szerokiej. Do początku XVI w. nazywano ją Przewoźną, ponieważ prowadziła w kierunku promu, który znajdował się przy Wiśle i służył do transportu ludzi oraz towarów na kujawski brzeg rzeki. W dawnych czasach, kiedy handel dalekosiężny był jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój miasta, przestrzeń ta była zasiedlana głównie przez kupców. Pod koniec XV stulecia Rada Miejska uzyskuje od króla polskiego Jana Olbrachta pozwolenie na budowę stałego mostu na rzece. Po jego wzniesieniu nastąpiła wcześniej wspomniana zmiana nazwy ulicy oraz bramy wjazdowej. Mosty miał duże znaczenie nie tylko w kwestii transportu i gospodarki miasta, ale też w modyfikacji przestrzeni tej części Torunia, ponieważ zwiększyła się liczba budynków, które służyły jako przestrzeń do magazynowania towarów.

W latach 1238 – 1535 w północno – zachodniej części ulicy istniała mennica toruńska, która wybijała monety dla Państw Zakonu Krzyżackiego, a później też dla Torunia i Królestwa Polskiego. W późniejszych wiekach kilkakrotnie wznawiano jej działalność, aby wybić monety okolicznościowe. Upamiętnieniem tego miejsca jest tablica, która znajduje się na kamienicy nr 11, a eksponaty numizmatyczne można podziwiać w Sali Wagi w Muzeum Okręgowy w Ratuszu Staromiejskim.

W XVIII w. u zbiegu ulic Mostowej i Ciasnej należący do patrycjatu miejskiego Jakub Fenger wybudował pałac mieszczański. W nim przyszedł na świat jego wnuk Fryderyk Skarbek, wybitny ekonomista, pisarz, historyk i polityk. Łączyły go bliskie relacje z rodziną Fryderyka Chopina, który w 1825 r. spędzał tutaj wolne chwile. Budynek w XIX w. został przebudowany w stylu klasycystycznym.

Ciekawym obiektem jest znajdujący się przy ulicy Mostowej nr 1 hotel Spichrz. Budynek wybudowany został w I poł. XVIII w. gdzie przechowywano zboże, a w XIX w. zmodernizowano go na magazyn prowiantowy dla wojska. Obecnie jest to trzygwiazdkowy hotel oraz restauracja.