Twierdza Toruń

Wzniesione w XIX stuleciu toruńskie fortyfikacje tworzą okręg rzędu 22 km złożony z ponad 200 obiektów militarnych. Po 1815 r. kiedy Toruń ponownie znalazł się w zaborze pruskim, ówczesne władze podjęły decyzję o rozbudowie w mieście i wokół niego umocnień wojskowych. Działania te powodowała bliskość linii granicznej z zaborem rosyjskim. Utworzenie miast twierdzy miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwu pruskiemu.

W I połowie XIX stulecia skupiono się na rekonstrukcji i modernizacji dawnych umocnień i wznoszeniu pierścienia wewnętrznego. Były to budynki znajdujące się blisko centrum Torunia. Wybudowano m.in. koszary – część dzisiejszego hotelu Bulwar, następnie fort św. Jakuba (ul.gen. Sowińskiego), wozownię (ul. Ducha Św.), przyczółek mostowy (ul. Podgórska), fort kolejowy (ul. Rudacka) oraz dwa arsenały.

W II poł. XIX w. kontynuowano rozbudowę toruńskiej twierdzy, zajmując się tworzeniem pierścienia zewnętrznego. W jego skład wchodziło 15 fortów, baterie pancerne i ponad 80 schronów. Do wszystkich obiektów prowadziły drogi utwardzone oraz tory kolejowe. Każdy fort posiadał system komunikacyjny w postaci linii telefonicznej oraz telegraficznej i kamuflujący m.in. maski leśne oraz aleje drogowe.

Obecnie do zwiedzania udostępniony są: fort IV im. Stefana Żółkiewskiego ( ul.Chrobrego 86) oraz bateria pancerna AB (ul. Poznańska 191-199). W trakcie tworzenia jest Muzeum Twierdzy Toruń.

 

CIEKAWOSTKA:

Obiekty wchodzące w skład toruńskiej twierdzy tworzą pieszy szlak forteczny. Oznaczony jest kolorem czarnym i obejmuje 44 km.
Dawne koszary pruskie, a dzisiejszy hotel Bulwar, w latach 20 XX w. przekształcono w polską Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej ostatecznie przeniesiono placówkę do Gdyni. Chcąc upamiętnić istnienie tak ważnej instytucji, w latach 70 XX w. nad Wisłą umiejscowiono pomnik Kotwicy. Niedaleko Bramy Klasztornej i budynku dawnej szkoły w 2012 r. utworzono Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, a w jego centrum znajduje się mina morska.

Fort IV im. Stefana Żółkiewskiego (zwiedzanie) – godziny otwarcia:

codziennie*             09:00 – 20:00
*Konieczność wcześniejszego zgłoszenia.
(+48 56) 655 82 36

Fort IV im. Stefana Żółkiewskiego (zwiedzanie) – cennik:

ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE:

  • bilet normalny     12 zł
  • bilet ulgowy          8 zł

ZWIEDZANIE GRUPOWE (GRUPY OD 10 OSÓB):

  • bilet normalny     10 zł + opłata za przewodnika
  • bilet ulgowy         6 zł  + opłata za przewodnika