RYNEK NOWOMIEJSKI

Nowe Miasto Toruń powstało już 31 lat po lokacji Starego Torunia. Przywilej lokacyjny pochodzi z 13 sierpnia 1264 r. Najprawdopodobniej inicjatorami powstania nowego organizmu miejskiego byli sami Krzyżacy. Był to ośrodek o mniejszej niezależności wobec Zakonu, co dawało o sobie znać aż do połączenia obu miast w roku 1454. Nowe Miasto było nieco „odsunięte” od Wisły i w odróżnieniu od starszego sąsiada nie opierało swego rozwoju na handlu, a na rzemiośle – głównie sukiennictwie, browarnictwie, garbarstwie. Wkrótce po lokacji rozpoczęto budowę podwójnego ciągu (pojedynczego od strony Starego Miasta) murów miejskich.
Rynek Nowego Miasta jest nieco mniejszy i skromniejszy od rynku staromiejskiego. W 1305 r. rozpoczęto budowę ratusza nowomiejskiego – podłużnej, piętrowej budowli, połączonej z mniejszą (mieszczącą ławy chlebowe) murem kurtynowym. Ratusz został rozebrany w 1818 r., a na jego miejscu już kilka lat później wybudowany został zbór ewangelicki pod wezwaniem św. Trójcy.
Obecny wygląd rynku nowomiejskiego ukształtowany został głównie przez XIX-wieczne przebudowy w stylu klasycystycznym, jednak możemy na nim znaleźć kilka budynków, których wygląd wskazuje na wcześniejsze pochodzenie, jak choćby barkowy budynek Gospody Bractwa Murarskiego (nr 17) lub kamienica, która mieściła Gospodę pod Modrym Fartuchem.

Comments are closed.