RUINY ZAMKU KRZYŻACKIEGO

Zachowane do dziś ruiny są pozostałością pierwszego zamku krzyżackiego zbudowanego na Ziemi Chełmińskiej. Warownia powstała przez kilkadziesiąt lat w miejscu, w którym wcześniej znajdował się słowiański gród. Dokładny rok rozpoczęcia budowy zamku nie jest znany, ale stało się  to prawdopodobnie krótko po translokacji miasta.
Nie mamy szczegółowej wiedzy na temat wyglądu zamku w wyższych kondygnacjach, ale wiemy, że zbudowano go na nietypowym planie podkowy, co było uwarunkowane terenem, na którym wcześniej istniała warownia. Najważniejsze pomieszczenia zamku głównego znajdowały się w południowym skrzydle (kaplica, refektarz, dormitorium, kuchnia), w części wschodniej mieścił się kapitularz oraz wysunięte poza mury gdanisko. Nad warownią górowała wolnostojąca 40-metrowa wieża mająca być, w razie konieczności, punktem ostatniej obrony.
Dlaczego do dnia dzisiejszego zachowały się tylko ruiny zamku krzyżackiego? Odpowiedzialność spoczywa na mieszczanach toruńskich, którzy w lutym 1454 r., po ponad dwóch wiekach podlegania Krzyżakom, wypowiedzieli zakonowi posłuszeństwo i zaatakowali toruński zamek.  Choć walki nie były zacięte, to Torunianie po zdobyciu warowni postanowili ją zniszczyć. Wydarzenia te stały się początkiem polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej.

Comments are closed.