MURY MIEJSKIE

Nieco ponad kilometrowy odcinek murów miejskich rozciągający się wzdłuż Wisły, tak malowniczo komponujący się z panoramą miasta, to tylko fragment dawnych umocnień Torunia.

Budowę murów rozpoczęto niedługo po lokacji miasta, a najstarsze zachowane fragmenty datowane są na połowę XIII w. Zarówno Stare jak i Nowe Miasto posiadały własne mury (głównie podwójne), o długości ok. 3 km, do tego dochodziły umocnienia zamku krzyżackiego. W ciągu murów miejskich stało ok. 60 baszt oraz 12 bram (staro i nowomiejskich). Większość z tych budowli (od strony zachodniej, północnej i wschodniej) została rozebrana przez Prusaków pod koniec XIX w. a na ich miejscu powstały budynki użyteczności publicznej. Spacerując dziś po Toruniu możemy oglądać nieliczne fragmenty dawnego systemu umocnień oraz śledzić jego przebieg zaznaczony na chodnikach i ulicach miasta.

*Wiele osób zna barbakany Warszawy i Krakowa, ale tylko nieliczni wiedzą, że dwie pierwsze tego typu budowle obronne, na obecnych ziemiach polskich, stanęły właśnie w Toruniu. Niestety zarówno barbakan Starotoruński jak i Chemiński nie zachowały się do dnia dzisiejszego, zniszczone przez Szwedów po zdobyciu miasta w 1703 r.

*Toruń posiada najstarsze zachowane fragmenty murów miejskich w Polsce.

Comments are closed.