KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Pofranciszkański kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jeden z najciekawszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Franciszkanie, jako zakon żebraczy, przybyli do Torunia krótko po lokacji miasta i rozpoczęli wznoszenie zabudowań klasztornych. Świątynia w obecnej formie powstała w XIV w.

Mroczne wnętrze świątyni tworzy atmosferę tajemniczości, a bogaty wystrój i nietypowe rozwiązania architektoniczne mówią wiele o bogatej historii obiektu. Kościół Mariacki jest bez wątpienia gratką nie tylko dla pasjonatów historii i sztuki, ale także architektury. Przypory umieszczone wewnątrz kościoła, brak dominującej wieży, czy włączenie w obręb świątyni dawnych krużganków klasztornych to elementy czyniące jej bryłę unikalną.

Napływ ruchów reformacyjnych do Torunia sprawił, że w 1557 r. kościół został przejęty przez protestantów i pełnił rolę najważniejszej protestanckiej świątyni w mieście. W zabudowaniach klasztornych powołano do życia luterańskie gimnazjum miejskie – późniejsze słynne Gimnazjum Akademickie. W 1724 r. kościół powrócił w ręce katolików, a opiekę nad nim przejął zakon bernardynów. W czasie wojen napoleońskich pełnił rolę magazynu. Po kasacie zakonu bernardynów w 1821 r. zabudowania klasztorne zostały rozebrane, a dziesięć lat później kościół stał się samodzielną parafią.

Comments are closed.