GDANISKO

Gdanisko to jedyna niezniszczona część zamku, przylegająca do ruin od strony wschodniej, ulokowana nad Strugą Toruńską. Konstrukcja posiadająca funkcje sanitarno-obronne połączona byłą z zamkiem górnym gankiem. Wieża ustępowa pozwalała na sprawne odprowadzanie nieczystości do Wisły.
Na początku XVII w., 150 lat po zniszczeniu zamku, urządzono w niej prochownie. Obecnie jest udostępniona do zwiedzania. Obok gdaniska znajduje się budynek dawnego młyna w którym dziś mieści się hotel 1231.

Comments are closed.