DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r. – to wiemy na pewno. Dużo więcej problemów sprawia badaczom dziejów miasta ustalenie gdzie dokładnie urodził się ten najbardziej znany Torunianin. W mieście można wskazać cztery „domy Mikołaja Kopernika” czyli kamienice, które były lub są uznawane za miejsce jego narodzin. Postaramy się rozwikłać tę zagadkę na wspólnym spacerze śladami Kopernika.
Muzeum Mikołaja Kopernika znajduje się obecnie w dwóch kamienicach przy ul. Kopernika (dawnej ul. Św. Anny) 15 i 17. Jest to miejsce warte odwiedzenia nie tylko ze względu na przybliżenie życia i dzieła wielkiego uczonego (nie zachowały się eksponaty z czasów Kopernika), ale także ze względu na walory architektoniczne. Na przykładzie kamienicy mieszczącej się pod nr 15, możemy prześledzić jak wyglądał typowy dom kupiecki nazywany często domem-składem ze względu na połączenie funkcji mieszkalnych i magazynowych. Pierwsze pomieszczenie to tzw. wysoka sień –przestrzeń, można by rzec, publiczno-prywatna, w której toczyło się życie, ale także załatwiane były interesy. Za wielką sienią mieścił się trakt tylny przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców kamienicy, dalej często mieściła się oficyna. Pierwsze piętro także pełniło funkcje mieszkalne, ale kolejne kondygnacje pełniły już rolę magazynu.

Comments are closed.