Most Pauliński i Plac Dominikański

Dziś Most Pauliński jest jedynie nazwą ulicy, a pozostałością po nim są  ukryte pod ziemią fundamenty. Most był konstrukcją wewnątrz toruńskiej starówki, składającą się z pięciu przęseł, a jej szerokość wynosiła mniej więcej 15 m. Podstawowym budulcem wykorzystanym do jego powstania to cegła.  Dlaczego w ogóle powstał w tym miejscu? W dawnych czasach płynął przez miasto naturalny strumień Postolec oraz wciąż istniejący sztuczny ciek wodny wybudowany przez Krzyżaków nazywany Strugą Toruńską lub Bachą. Poza tym obszar ten był granicą między Starym, a Nowym Miastem Toruniem. Ważnym zadaniem mostu było gromadzenie wody, która zasilała fosę miejską.

Nazwa mostu wiąże się z znajdującym się kiedyś nieopodal klasztorem dominikańskim. Członków tego zakonu  pojawili się w Toruniu jeszcze w XIII w., a  określano “paulerami”, ponieważ możliwym jest, że pochodzili z klasztoru św. Pawła. Paulus w języku łacińskim oznacza Paweł. Dziś po opactwie dominikańskim zostały jedynie fundamenty, które mieszczą się przy ulicy Zaułek Prosowy, tuż za Mostem Paulińskim.

Plac Dominikański to miejsce, gdzie oprócz możliwości zobaczenia fundamentów dawnego klasztoru dominikańskiego i kościoła św. Mikołaja, można zobaczyć wyjątkową makietę toruńskiej starówki. Plan miasta został stworzony z kluczy, które ofiarowali mieszkańcy Torunia. Jest o tyle wyjątkowy, że umożliwia osobom niewidomym poznać toruńską starówkę. Ponadto na ścianie dzisiejszej pierogarni, patrząc w kierunku zachodnim można podziwiać replikę obrazu z końca XV w., “Pasja Chrystusa”, pochodzącego z kościoła św. Mikołaja. Obecnie oryginał znajduje się w kościele św. Jakuba na Nowym Mieście. Wyjątkowość tego dzieła polega na tym, że oprócz scen z życia Jezusa, na planie obrazu znajdują się mieszczanie w strojach z epoki oraz architektura budowli nawiązująca do czasów średniowiecza.

 

CIEKAWOSTKA:

Co roku w czerwcu, kiedy powoli czujemy nadchodzące lato, w Toruniu organizowane jest święto ulicy Most Pauliński. Główną atrakcją jest możliwość zwiedzenia wraz z przewodnikiem fundamentów dawnego mostu, które znajdują się pod toruńskim brukiem. Dodatkowo przy okazji tego wydarzenia Pierogarnia “Stary Toruń” zapewnia doznania smakowe organizując Jarmark Pierogów. Wszystko to w atmosferze dobrej zabawy i przy dźwiękach muzyki.

Klasztor i świątynia św. Mikołaja nie przetrwały do dzisiejszych czasów. W I poł. XIX zadecydowano o ich rozbiórce, a powodem tego było zarządzenie ówczesnych władz pruskich o rozbiórce. Pozyskane teren przeznaczono pod zabudowę obiektów wojskowych. Znajdujący się w północnej części tego terenu żółty budynek, to dawna piekarnia wojskowa, a biały, nazywany “Nowym Arsenałem”, to dawny magazyn prowiantowy. Dziś mieszczą się w nim pomieszczenia biurowe.