Kościół Ducha Świętego

Kościół jezuicki oraz akademicki pod wezwaniem Ducha Świętego prezentuje styl barokowo – rokokowy i neobarokowy. Wyposażenie wnętrza to przede wszystkim barokowa sztuka sakralna. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny zwieńczony baldachimem. Ponadto wejście do zakrystii zdobią pochodzące z II poł. XVIII stulecia intarsjowane drzwi z bogatym portalem. Nad nimi widnieje malowidło baldachimowe. Podobna dekoracja znajduje się nad wejściem do ambony. Organy są rekonstrukcją, ponieważ w 1989 r. w kościele wybuchł pożar i do obecnych czasów przetrwały tylko ich fragmenty. Początkowo świątynia służyła toruńskim protestantom i nie posiadała wieży. Mierzącą 68 m część budynku wzniesiono w stylu neobarokowym dopiero pod koniec XIX w.

Kościół powstał po tumulcie toruńskim, który wybuchł na skutek konfliktu religijnego między katolikami a protestantami. Mieszkańcom miasta wyznającym wiarę protestancką odebrano wszystkie kościoły, więc postanowili wznieść nowy. Prosta forma oraz brak wieży sprawiał, że świątynia przypominała bardziej kamienicę. Dopiero w latach 1897-1899 dobudowano wieżę. Po 1945 r. opiekę nad kościołem przejął zakon jezuicki, który do dziś prowadzi w nim duszpasterstwo kierowane głównie do młodzieży oraz studentów.

 

CIEKAWOSTKA:

W czasach komunizmu kościół jezuicki był miejscem, w którym spotykali się członkowie opozycji.  

W 2017 r. sklepienie świątyni było swego rodzaju ekranem projekcyjnym dla świetlnego spektaklu zorganizowanego w ramach Bella Sky Way Festiwal.