Kępa Bazarowa

Bardzo ciekawym miejscem na lewym brzegu rzeki Wisły jest tak zwana Kępa Bazarowa. Wyspa rzeczna, którą w dawnych czasach upodobali sobie toruńscy kupcy. Użytkowali ten teren jako szlak handlowy i stąd też jej nazwa. Obszar był tłem dla ważnego wydarzenia historycznego Torunia i ziem Polski, jakim było podpisanie pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 r. Przez długi czas Kępa Bazarowa wraz z osadą Majdan tworzyła odrębność podlegającą staroście Dybowskiemu. W XVIII wieku Kępa Bazarowa i bliski jej obszar stały się miejscem niekontrolowanego handlu oraz osiedlania się pozacechowego rzemiosła. W 1813 roku w czasie oblężenia rosyjskiego, wyspa została podpalona i zniszczona. Jej wygląd zmieniał się na przestrzeni wieków, a wpłynęły na to akumulacyjne możliwości Wisły. Powierzchnia wyspy znacznie się powiększyła, kiedy to w połowie XIX w. podjęto działania regulujące koryto rzeki.

Obecnie jest ona rezerwatem leśnym zajmujący 32,4 ha, który został utworzony w 1987 roku. Pod ochroną znajdują się skupiska drzew łęgowych oraz wierzbowo – topolowe oraz jesionowo – wiązowe. Topole sięgają do 47 m, a wierzby do 35 m. Ponadto na Kępie Bazarowej spotkamy istne bogactwo flory, na którą składa się 450 gatunków roślin. Równie imponująca jest fauna rezerwatu. Znajduje się tu wiele odmian ptaków, ponieważ jest to miejsce na szlaku migracyjnym. Oprócz 58 gatunków ptactwa takich jak myszołowy, dzięcioły, nurogęsi, puszczyki i jarzębatki, pojawiły się tu kilka lat temu orły bieliki. Po za tym teren wyspy zamieszkują także bobry, łasice itp.

CIEKAWOSTKA:

Kępa Bazarowa jest obecnie częścią europejskiego programu Natura 2000 Doliny Dolnej Wisły.