Fontanna Cosmopolis

Instalacja jest odniesieniem do dzieła Mikołaja Kopernika “O obrotach sfer niebieskich”. Autorem fontanny jest Zbigniew Mikielewicz. Na wykonanych z granitu płytach umieszczono 113 podświetlanych dysz wodnych ułożonych w kształt układu heliocentrycznego. W środku znajduje się  otwór, przez który wydostaje się najwyższy strumień wody, osiągający 5 metrów wysokości, jest to symbol Słońca. Pozostałe dysze wyrzucają wodę w górę na 4,5 m i są to planety.

Niebywałe są swego rodzaju “mini – przedstawienia”, w czasie których można podziwiać grę wody, światła i muzyki. Zaczynają się wieczorem, o pełnych godzinach. Repertuar muzyczny, jest to co roku niespodzianką.:-)

Zaraz obok fontanny znajduje się dość nietypowy pomnik. Jest to planetoida  nr 12999. Została on odkryta w latach 80 przez amerykańskiego astronoma Edwarda Bowella, który na cześć wybitnego uczonego jakim bez wątpienia był Mikołaj Kopernik, postanowił nazwać ją tak jak miasto, z którego pochodził czyli “Toruń”. Sama instalacja została odsłonięta w 19.02.2009 r., w rocznicę urodzin Kopernika oraz w trakcie obchodów  Międzynarodowego Roku Astronomii.