Dom Eskenów

Muzeum Historii Torunia

Nazwa budynku znajdującego się na ulicy Łaziennej związana jest z toruńską rodziną patrycjuszowską Esken, która była w jego posiadaniu przez długi czas. Elewacja, którą obecnie możemy podziwiać, to skutek przebudowy z XIX w. Wtedy to dawny pałac zamieniono na spichlerz. Jest on prawie w całości z cegły i dlatego nazywany jest “czerwonym spichlerzem”.

O jego magazynowym charakterze świadczą modyfikacje poczynione w konstrukcji, mianowicie inne pokrycie dachowe i nowe rozplanowanie kondygnacji oraz okien. Nie można pominąć małego żurawia (od strony ul. Ciasnej) służącego do transportowania towarów. Pomimo poczynionych modernizacji do naszych czasów przetrwały elementy architektoniczne z epoki średniowiecza i renesansu. Przykładem tego są gotyckie profilowane filarki między oknami i częściowo zachowana konstrukcja budynku. Z XVI w. pochodzi m.in. portal – wejście, gdzie znajduje się herb rodziny Esken oraz inne elementy kamienne. Oryginalne drzwi wejściowe, ze sceną odjazdu Syna Marnotrawnego można podziwiać obecnie w Ratuszu Staromiejskim – głównej siedzibie Muzeum Okręgowego.

Historia Domu Eskenów zaczyna się pod koniec XIV stulecia. Wtedy toruński burmistrz Henryk Hitfeld wzniósł pokaźną kamienicę mieszczańską. W 1518 r. nowym jej posiadaczem został Franciszek Esken, który przebudował tę średniowieczną kamienicę na pałac mieszczański w stylu renesansowym. Eskenowie posiadali go przez około 130 lat, zaś później w XVIII w. różnie z tymi właścicielami bywało. W XIX stuleciu nowi nabywcy zmienili charakter budynku z mieszkalnego na magazynowy. Pierwsza przebudowa miała miejsce w 1825 r., natomiast w 1844 r. prace miały na tyle duży zasięg, że powstał spichlerz firmy kupieckiej. W okresie międzywojennym i po 1945 r. również funkcjonował tu magazyn, a w latach 70 przechowywano tu mak. Dziesięć lat później obiekt przeszedł w ręce Muzeum Okręgowego i podjęto prace, które przystosowały go na potrzeby kulturalne. Obecnie można tu zapoznać się z historią miasta Torunia oraz podziwiać eksponaty, które z są nim związane. Godny polecenia jest również film 3D „Księga Toruń” prezentujący dzieje miasta.

 

CIEKAWOSTKA:

Rodzina Esken

Pierwszym przedstawicielem tej familii w Toruniu był pochodzący z Fryzji ( północna prowincja Holandii) Erazm Esken. Dzięki mariażowi z córką burmistrza pozyskał znaczny majątek. Nie posiadał on żyłki do kupieckich interesów, ale potrafił inwestować w nieruchomości. Ponadto piął się po drabinie kariery administracyjnej, zaczynając od ławnika, a na radnym miejskim kończąc. Na przestrzeni lat pozyskał znaczące kontakty i koneksje, które pomogły jemu i jego potomkom w budowaniu statusu społecznego w mieście. Jego syn Franciszek podtrzymał osiągnięcie ojca i również zasiadał w Radzie Miasta. Poza tym skutecznie pomnożył rodzinny majątek nabywając m.in. posiadłość na ulicy Łaziennej. Dom Eskenów przez wiele lat funkcjonował jako rezydencja rodu, a Franciszka Esken uznaje się za najbardziej zasłużonego członka tej rodziny. Kolejni potomkowie podtrzymali imperium stworzone przez Erazma i Franciszka Esken, zajmując ważne stanowiska w mieście. Przez 163 lata zasiadali w Radzie Miasta, a przez 64 byli burmistrzami, co sprawiło, że stali się jedną z najważniejszych rodzin wśród patrycjatu miejskiego. W II połowie XVII w. ród Eskenów powoli tracił swoją pozycję. Oprócz przekształceń zachodzących w ówczesnej gospodarce, najważniejszym powodem było spore powiększenie się rodziny. Od zawsze wiadomo, że im więcej jest potomków, tym większa liczba potencjalnych spadkobierców. Mimo, iż majątek rodzinny był naprawdę ogromnym, to chętnych do objęcia choć jego części, było jeszcze więcej… Ród wygasł w 1714 r. po bezpotomnej śmierci Daniela IV Eskena.

Muzeum Historii Torunia – godziny otwarcia:

codziennie, oprócz poniedziałku:
1.05 – 30.09        10.00 – 18.00
1.10 – 30.04        10.00 – 16.00

*Pokazy dla grup maksimum 20 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.

W czwartki wstęp na wystawy stałe i czasowe jest bezpłatny!

Muzeum Historii Torunia – cennik:

BILETY:

  • Na sale ekspozycyjne oraz film 3D pt. „Księga Toruń”* bilet normalny 19,50 zł/os.
  • Na sale ekspozycyjne oraz film 3D pt. „Księga Toruń”* – bilet ulgowy 16,50 zł/os.

Muzeum Historii Torunia (ekspozycje oraz film 3D pt. Księga Toruń*) i Dom Mikołaja Kopernika (ekspozycje) – bilet normalny 35 zł

Muzeum Historii Torunia (ekspozycje oraz film 3D pt. Księga Toruń*) i Dom Mikołaja Kopernika (ekspozycje) – bilet ulgowy 30 zł