Brama Mostowa

Jest to najmłodsza spośród trzech zachowanych bram wjazdowych do Torunia. Nazwę swoją wzięła od mostu, do którego prowadziła, a obecnie w jego miejscu znajduje się taras widokowy. Charakteryzuje się stylem gotyckim, ale też wyróżnia się zaokrąglonymi narożami. Celem tej formy architektonicznej było wzmocnienie i ułatwienie obrony miasta. Brama funkcjonowała jako ważna przestrzeń komunikacyjna między nabrzeżem wiślanym, a miastem.

Na ścianach największej przestrzeni wjazdowej umieszczone zostały tablice, które pokazują kiedy Wisła osiągała bardzo wysoki poziom. Najgorsza sytuacja miała miejsce 18.02.1570 r., wtedy to rzeka osiągnęła wysokość 10,74 m, czyli 42,7 m n.p.m. Innym miejscem, w którym widnieją również takie tablice, są mury miejskie w okolicach parkingu przy moście drogowym. Kiedy staniecie przed Bramą Mostową, po lewej (zachodniej) stronie zobaczycie dość nietypową basztę, która pełniła dwie funkcje. Można było dzięki niej bronić miasto przed wrogiem, ale na jej szczycie zobaczycie żurawia – mechanizm, który umożliwiał transport towarów przeładowywanych ze statków na brzeg rzeki. Ze względu na to urządzenie określa się tę fortyfikację jako Baszta Żuraw.